Sistemi i Transmetimit

Be the Change, Solar powers the way forward

Solar energy is here to stay

Albpower Energy ka përvojë disa vjecare  në ndërtimin – ngritjen e linjave të tensionit të lartë nga 400kV, 220kV, 110kV, 35 kV,20kV, 10kV, 6kV dhe 0.4kV . Këtë përvojë e kemi fituar nga dëshira jonë për të qenë liderë në këtë fushë dhe kemi mësuar vit pas viti, projekt mbas  projekti se si të zgjidhim probleme të ndryshme, në atë mënyrë në të cilën mund t’u sigurojmë investitorëve se do të respektojmë shpërndarjen në kohë .

 
555

Eksperienca

Ne kemi një staf shumë të kualifikuar, i cili është gjithnjë në rritje si në përvojë edhe në numër, pasi ne gjithmonë u japim mundësi njerëzve të rinj që duan të përfshihen në projektet tona dhe që duan të mësojnë duke u ofruar atyre çdo mbështetje të nevojshme për tu punësuar sa  më shpejt. Ne jemi duke punuar shumë në mënyrë që të fitojmë të njëjtin reputacion që kemi në Shqipëri edhe në rajon dhe në këndvështrim afatgjatë edhe në Evropë pasi që jemi të sigurt që me kapacitetin, aftësinë dhe përvojën tonë mund të sigurojmë çmimin më të mirë për të njëjtat standarde të kërkuara.

22222
linea-alta-tension
Scroll to top